por galopón

El Turf de "Hoy"

En parada bravísima vamos a confiar en Bayonne para que se venga de un viaje.

Por GALOPÓN

Acción de jueves en el teatro del turf del barrio Hipódromo con una oferta de 12 turnos entre las 12 y las 17.30. De la programación se destacan tres cotejos de corte jerárquico y de ellos para desgranar nos vamos a quedar con el tradicional Clásico “Miguel Luis Morales” (G II-1.600 mts.), donde, al menos, hay cinco ejemplares con serias pretensiones al éxito. Ellas son, en orden de mandil, Bayonne, India Mariña, Jin Jin, Soy La Líder y Byron Star. Lo cierto es que este enfrentamiento “se roba” toda la atención de esta reunión hípica.

Ubicada en noveno turno de programación es una cita reservada para potrancas nacidas desde el 1º de julio de 2021, con un peso uniforme de 56 kilos. Al llamado han respondido nueve ejemplares que dirimirán fuerzas por una recompensa de $5.965.000 para la que resulte ganadora. Y como dijimos, la paridad de fuerzas es el común denominador en este encuentro y en tren de hacer nombres vamos a confiar en Bayonne que viene de salir de perdedora en su segundo intento, sobre 1.400 metros, de bandera a bandera y “sin largar todo el rollo”, por eso la gente del stud “Pitico”está entusiasmada, pero no se la van a hacer fácil rivales de la talla de Byron Star, Soy La Líder y Jin Jin, todas con buen roce en clásicos de Grupo como así también India Mariña con un triunfal debut que fue espectacular. Así que, como dice la biblia burrera: “Las carreras para ganarlas, hay que correrlas”, y con seguridad, va a ser un “carrerón”…Hagan juego, señores!!!!

1° Carrera PREMIO: TRAVELWELL (2013) - Distancia 1200 metros

Debuta 1 CELESTIAL MAST a 4 57 ARIAS DANIEL E.

9L 8L 0L 0L 2 ELEODORA VEGA z 4 57 SOSA MIGUEL A.O.

Debuta 3 HONNETA z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

2L 3L 7L 5L 4 SUSHI PARTY z 4 57 VILLAGRA JUAN C.

0L 9L 7L 5 STORM MILAGROSA zd 4 57 CACERES LUIS A.

8L 7L 4L 1P 6 GOOGLE BELLA z 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-3

4L 8L 0P 7 FUNNY POLLY z 4 57 GOMEZ DARIO R.

2L 5L 4L 3L 8 JULI HIT z 4 57 VILLAGRA RAUL E.

0L 0L 8L 0L 9 DICHOSA CATA z 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

Debuta 10 HOLY SPRING z 4 57 PERALTA JORGE L.

2° Carrera CLASICO CLUB HIPICO DE TANDIL (L)-Distancia 1100 metros

7L 3L 1L 1 A BUEN PUERTO a 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

3L 8P 6L 1L 2 DREAM'S SALE t 3 56 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

4L 4L 3 MASTER SECRET z 3 56 DELLI QUADRI IGNACIO D.

3P 2S 8S 1L 4 MAGO BETO a 3 56 ARIAS DANIEL E.

2L 4L 1L 5 CACAL ISLAND z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

1P 1P 4S 4P 6 PRIPIOCA MIO z 3 56 SOSA MIGUEL A.O.

3° Carrera PREMIO: LUNASIA (2012) - Distancia 1400 metros

7L 6P 7P 4L 1 APOLO SKY z 5 57 MENDEZ KEVIN E.-4

6L 2L 6L 2L 2 FARTEX zc 5 57 SINIANI EMILIANO F.

3L 2L 7L 8L 3 IDOLO MARTY z 5 57 XX

0L 9L 4 PONSOÑOZO z 5 57 SOTELO CAMACHO PABLO

8L 0L 9S 8S 5 GREYHOUND a 5 57 ARREGUY FRANCISCO A.

3L 2P 3P 0P 6 GALAN ANDALUZ z 5 57 GARCIA WALTER L.-4

0S 6S 9S 9L 7 MAR DE COBO z 5 57 ROMAY ABEL I.

6L 0L 0L 8L 8 EXI LU z 5 57 SANCHEZ ALEJANDRO E.-4

0P 8P 9L 7L 9 HANK MY FRIEND z 5 57 AGUIRRE WALTER A.

4° Carrera PREMIO: TRAVELWELL (2013) (2º TURNO)-Distancia 1200 metros

Debuta 1 CLARA LU t 4 57 ENEA FACUNDO D.-4

2L 2L 2 GALANTES z 4 57 VILLAGRA JUAN C.

Debuta 3 LIBERTAD DORADA zc 4 57 SANCHEZ ALEJANDRO E.-4

9L 0L 7L 0L 4 VAPORETTA z 4 57 XX

0L 8P 5 MISS CARRY SWEET z 4 57 GIORGIS ABEL L. J.

Debuta 6 HI SISTER zc 4 57 XX

9L 4L 6P 7 GLAM METAL z 4 57 PINTOS JUAN I.-4

8L 7L 3L 3L 8 MASTER BLUE'S t 4 57 CABRERA ANIBAL J.

9L 9 COME ON BABY z 4 57 GUIDA JOAQUIN-4

6L 0L 7L 5L 10 LA DEL VOLGA z 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-2

5° Carrera PREMIO: SILVER LOOK (2016) - Distancia 1400 metros

4L 3L 3P 9L 1 ARMORY SHOW a 5 57 CABRERA ANIBAL J.

5S 2L 1L 5L 2 HILANDO FINO a 5 57 ARIAS DANIEL E.

1L 7L 0P 2L 3 SACRIPANTE zc 5 57 AGUIRRE WALTER A.

4S 7L 4L 6L 4 INTERPRETADO JOHAN z 5 57 MENDEZ KEVIN E.-4

3L 1L 7P 7L 5 HAKA MAORI a 5 57 CACERES FRANKLIN D.-3

3L 3L 3S 7P 6 SPEED CATCHER z 5 57 SOSA MIGUEL A.O.

6° Carrera CLASICO OTELO A. ORLANDI (L) - Distancia 1600 metros

1L 6L 1L 9L 1 AMBAR ROSE z 6 60 VILLAGRA JUAN C.

3L 3L 0L 6L 2 FLOR DE VISTA zc 6 60 PINTOS JUAN I.

0P 1L 5P 2L 3 LACANIAN INK z 4 58½ VELAZQUEZ CRISTIAN E.

3L 2L 1L 2L 4 GRAN ARRABALERA a 4 58½ MENDEZ KEVIN E.

3S 5S 3S 1L 5 CANDY FY z 4 58½ PERALTA JORGE L.

1L 9P 5P 2T 6 NOCHE PLATEADA a 5 60 ORTEGA PAVON EDUARDO

7° Carrera PREMIO: HALO HOLIDAY (2017) - Distancia 1600 metros

6L 1L 5S 4L 1 ALONG DUBAI zc 4 57 AGUIRRE WALTER A.

7S 1L 4L 6L 1a GREEN DUBAI z 4 57 ORTEGA PAVON EDUARDO

3L 1L 8L 7L 2 CONTESTA BIEN z 4 57 LENCINAS DARIO E.-2

0S 3S 3S 1L 3 MADRE QUERIDA z 4 57 BORDA GONZALO D.

2L 3L 4L 1L 4 ONDA JOVEN z 4 57 MENENDEZ MAURICIO D.-4

3L 3L 1L 6L 5 NOCHE DE POLO a 4 57 BASCUÑAN RODRIGO D.

4P 5P 4P 3L 6 ISLA CREDOS z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

1L 6L 2L 4L 7 FULL JOY z 4 57 GUIDA JOAQUIN-4

6S 1S 2S 5S 8 NE ME QUITTE PAS z 4 57 VILLAGRA JUAN C.

7L 4L 4L 1L 9 CHE SABROSA a 4 57 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

1L 2L 2L 2L 10 LITTLE HIDDEN PORT z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

8° Carrera PREMIO: TRAVELWELL (2013) (3º TURNO)-Distancia 1200 metros

8P 5S 1 ATENEA FOR SALE z 4 57 LA PALMA MARTIN A.

Debuta 2 DUAS PESSOAS z 4 57 BORDA GONZALO D.

6L 3 META SALSA z 4 57 MENENDEZ MAURICIO D.-4

3L 4 PUERTA INCA zc 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

8L 0L 5 NITRO FLESH a 4 57 CABRERA ANIBAL J.

7L 7P 6 MAESTRA LU z 4 57 MATURAN WALTER R.

4P 8S 2L 4L 7 SURGE MONEY a 4 57 CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.

Debuta 8 FATTUCCHIERA z 4 57 PINTOS JUAN I.-4

7L 9L 6L 0L 9 MUEQUITA HIT z 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-3

8L 3L 9L 8L 10 BORI SAR z 4 57 VILLAGRA RAUL E.

9P 9P 0L 0L 11 MAGIC QUEST z 4 57 GARCIA WALTER L.-4

9° Carrera PREMIO CLASICO MIGUEL LUIS MORALES (G2)-Distancia 1600 metros

4L 1L 1 BAYONNE z 3 56 BORDA GONZALO D.

1L 2 INDIA MARIÑA z 3 56 PEREYRA WILLIAM

9L 6P 7L 5L 3 SAUDI DUBAI z 3 56 BALMACEDA LAUTARO E.

4L 1L 5L 6L 4 UNION AZTECA z 3 56 ARIAS DANIEL E.

4L 1L 3L 4L 5 MASSAI MARA z 3 56 MARINHAS ANDREA S.

3L 1L 0S 3L 6 JIN JIN zc 3 56 SOSA MIGUEL A.O.

5P 2L 1L 2L 7 SOY LA LIDER z 3 56 ORTEGA PAVON EDUARDO

3P 1S 8S 8 BYRON STAR z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

7S 4P 6P 1L 9 MI CHICA IDEAL z 3 56 PERALTA JORGE L.

10° Carrera PREMIO: VALENTINA POP (2018) - Distancia 1400 metros

3L 5L 0L 9L 1 AMIGO GLOBAL z 4 57 SOTELO CAMACHO PABLO

7L 1L 7L 3L 2 BULLISH z 4 57 PERALTA JORGE L.

7S 0L 1L 6L 3 HIT IT A ROYAL z 4 57 GOMEZ DARIO R.

7L 2L 3L 2L 4 OWE YOU ONE z 4 57 ASCONIGA MARIA L.

4L 7L 5L 6L 4a SAPPORO z 4 57 AGUIRRE WALTER A.

7L 6L 1L 5L 5 MIMOSO VIC z 4 57 ALEGRE PABLO I.-4

3L 6L 6L 1L 6 GALAN PLAY z 4 57 CACERES FRANKLIN D.-3

8P 0S 8P 0L 7 QUENTIN BELL z 4 57 ARIAS DANIEL E.

3L 5L 1L 3L 8 ESCOLTADO TIM z 4 57 SOSA MIGUEL A.O.

4L 5P 1L 6L 9 HONOUR VISION a 4 57 ORTEGA PAVON EDUARDO

1L 2L 3L 2L 10 RIO ESCONDIDO zd 4 57 SINIANI EMILIANO F.

1L 5L 0L 8L 11 ASI DE SIMPLE z 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-3

6S 3L 6P 5S 12 HAPPY OF LIFE z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

6L 9L 7L 5L 13 REE ECLIPSE z 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

8L 9L 8L 6L 14 RECIT YACARE z 4 57 ROMAY ABEL I.

11° Carrera PREMIO: LADY BANKER (2014) - Distancia 1000 metros

5P 3L 6L 7L 1 AGNUS DEI a 6 57 PINTOS JUAN I.-4

0L 7L 0L 4L 1a GLOBAL MEMORIES a 6 57 CACERES FRANKLIN D.-3

2P 2P 6P 5P 2 DIOSA FLAUTA z 6 57 ENRIQUE BRIAN R.

7P 5P 5P 2L 3 MAS RESPETADA t 6 57 VILLAGRA RAUL E.

9L 6L 7P 6P 4 SOL EMBRUJADA z 6 57 ALEGRE PABLO I.-4

1L 3L 2L 4L 5 PIBA CAUSE zc 6 57 CHAVES URBANO J.

7S 1L 5L 0P 6 LA LICHITA a 6 57 GOMEZ DARIO R.

8L 4L 2L 3P 7 VEGA MISTICA z 6 57 MENENDEZ MAURICIO D.-4

5P 5L 8P 4P 8 LA CHE COPADA z 7 57 TORRES ROBERTO M.

4S 6L 0L 8L 9 MUSUA z 6 57 AGUIRRE WALTER A.

3L 1L 6L 3L 10 ANTROPOLOGY zd 6 57 ARREGUY FRANCISCO A.

2L 5L 0L 7L 11 LLENA DE GRACIA z 7 57 CAVALLARO JORGE E.

6L 0L 6P 1L 12 VERBENA FITZ z 6 57 PERALTA JORGE L.

12° Carrera PREMIO: LIFE FOR SALE (2011) - Distancia 1000 metros

Debuta 1 ADAPTER z 5 57 VILLAGRA JUAN C.

9L 0P 3P 9P 2 DEGOIAS z 5 57 XX

7L 2L 7L 2L 3 GRAN JUSTICIALISTA zc 5 57 AGUIRRE WALTER A.

3L 4L 2L 5L 4 MENDOCINA BRAVA z 5 57 BALMACEDA LAUTARO E.

0S 0S 5 LA REMARCADA z 5 57 FERREYRA MATIAS N.

4L 6L 6L 6L 6 DUBAI FULL z 5 57 MENDEZ KEVIN E.-4

0L 9L 0L 0L 7 RE FURIOUSA z 5 57 LENCINAS DARIO E.-2

4L 5L 8 DEPENDE DE TI z 5 57 AVENDAÑO JOSE M.

6L 3L 9L 4L 9 ILUMINADA RYE zc 5 57 ARREGUY FRANCISCO A.

0L 10 CANIA KEY a 5 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-2

9L 0L 0P 8P 11 GOLOSA HALO a 5 57 GUIDA JOAQUIN-4

5L 9L 8L 8L 12 TULAM z 5 57 SOSA MIGUEL A.O.

0L 13 RULITA LINDA z 5 57 CACERES LUIS A.

LOS CANDIDATOS DE HOY  

1ra.) 1 – 3 – 8

2da.) 6 – 5 - 1

3ra.) 2 – 6 – 1

4ta.) 2 – 8 – 7

5ta.) 3 - 6 – 1

6ta.) 1 – 3 – 6

7ma.) 10 – 6 – 8

8va.) 4 – 3 – 7

9na.) 8 – 1 - 7

10a.) 2 – 4 – 10 - 14

11a.) 7 – 10 – 5

12a.) 9 – 3 – 4 – 8

Noticias Relacionadas