El "Turf" de Hoy

Doce carreras y un Especial para abrir el mes de mayo en el Hipódromo de La Plata.

La jornada comenzará a las 14 y marcará la primera competencia del quinto mes del año en el Hipódromo platense. A las 17 se correrá el Especial Maldivas, a una distancia de 1.400 metros y para el cual se anotaron 10 competidores.

1° Carrera BOUCAGE - Distancia 1.200 metros

3L 6L 3L 1L 1 QUIERO FLAN zd 3 56 GONZALEZ ROQUE L.

1L 5L 5L 3L 2 IL VALENTIN CAT z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

0L 3L 9L 1L 3 ADRIANEO z 3 56 REYNOSO GUILLERMO S.-4

1L 3L 2L 2L 4 TU PORQUE z 3 56 BANEGAS KEVIN

5S 4P 0S 4S 5 JOVIS z 3 56 BORDA GONZALO D.

4L 2L 9L 8L 6 ARMORY SHOW a 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

4L 4L 3L 5L 7 PUNTO AZTECA zc 3 56 BETANSOS HORACIO J.

2L 8P 1L 8 HIGOSENALMIBAR z 3 56 CABRERA ANIBAL J.

2° Carrera MORTEMER - Distancia 1.100 metros

6L 1S 0L 9L 1 LASH CATCHER z 6 54 CHAVES URBANO J.-3

1P 5P 0S 7P 2 ETRUSCUS z 6 57 OGER JONATAN J.

4P 6P 4L 9P 3 BIONDI PLUS z 6 57 ARIAS OCTAVIO F.

6P 7L 6L 5L 4 GLOBAL STAR z 6 54 BORDA GONZALO D.

1L 5L 7L 8L 5 CORSA CLARITA (H) zd 7 55 SINIANI EMILIANO F.

4L 4L 3L 1L 6 LA PRO(H) z 7 55 BALMACEDA LAUTARO E.

5L 1P 3P 1L 7 EL BUEN ALAZAN a 6 57 CABRERA ANIBAL J.

3° Carrera DOÑA LETRA (2º TURNO) - Distancia 1.100 metros

4S 3S 1 LONG ALLIANCE z 2 55 MOREYRA WILSON R.

7L 2 CHUCK BOB z 2 55 SOTELO CAMACHO PABLO

Debuta 3 AL BIDDA a 2 55 BORDA GONZALO D.

4L 3L 4L 4 MAYORA CHUCK z 2 55 LOPEZ MARIANO J.

7S 8S 0S 6P 5 GAME OF FORTUNE z 2 55 ARREGUY FRANCISCO A.

0L 8L 6 BALITA LU z 2 55 VILLEGAS ROMINA DEL V.

4L 7 HIT MELODY z 2 55 CABRERA ANIBAL J.

Debuta 8 BESTIE zc 2 55 BANEGAS KEVIN

4° Carrera GIBRALTAR - Distancia 1.400 metros

3L 2L 1L 4L 1 NABASIATIC z 4 57 MENENDEZ FRANCO D.

2S 1S 5S 3L 2 SOUTH KAYAK a 4 57 ORTEGA PAVON EDUARDO

7S 3S 6S 4P 3 FALMOUTH z 4 57 BORDA GONZALO D.

1P 2P 2S 4S 4 SMILE CAT z 4 57 MOREYRA WILSON R.

7P 6P 7S 2S 5 ABBOTT LAKE z 4 57 XX

3P 7P 3P 1P 6 NEGADOR SERIAL a 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

2S 2P 1P 1L 7 SABBATICAL z 4 57 VILLAGRA JUAN C.

3L 6L 3L 2L 8 GRAN POSITANO zc 4 57 LOPEZ MARIANO J.

0P 5P 1P 8P 9 BOMB BOMB z 4 57 SOTELO CAMACHO PABLO

2L 8L 5L 4L 10 SIGO SIENDO REY z 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

4L 6S 3L 1L 11 LACHO LIN z 4 57 BALMACEDA LAUTARO E.

1T 2T 4P 3T 12 EVER SPRING z 4 57 PERALTA JORGE L.

5° Carrera BLONDELLE - Distancia 1.200 metros

Debuta 1 VITTO PLUS z 2 55 XX

9S 2 SIR PERCIVALE zn 2 55 BONASOLA GABRIEL L.

2S 3 AMIGAZO SKY z 2 55 SOSA MIGUEL A.O.

Debuta 4 WILL BYERS z 2 55 BANEGAS KEVIN

Debuta 5 ZAMPE LUNGHE z 2 55 SANDOVAL CARLOS S.

Debuta 6 SKONBERRY z 2 55 VILLAGRA RAUL E.

Debuta 7 GRITALO DREAM t 2 55 ARIAS OCTAVIO F.

4L 4L 3L 4L 8 TURCO EMILIO z 2 55 FERNANDES GONCALVES F.L.

Debuta 9 SEATTLE SYMPHONY t 2 55 RIVAROLA JUAN C.

6° Carrera HIDALGO - Distancia 1.600 metros

5T 3Z 3P 4L 1 HABEEB z 4 57 BORDA GONZALO D.

5L 4P 7L 2 EL RAFA BORRE zc 4 57 AGUIRRE WALTER A.

8L 8L 9L 9L 3 ALBERTO RYE z 4 57 PAREDES LUCIANO A.-3

6L 9L 6L 0L 4 MAN IN THE MOON z 4 57 GARCIA WALTER L.-4

6L 0L 8L 6L 5 FUMERO z 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

5L 4L 4L 2L 6 CIMANOV z 4 57 CANDIA GUTIERREZ E. G.

4L 7L 0L 0L 7 GRITO SAGRADO a 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

Debuta 8 CRAZY CRAIN a 4 57 CHAVES URBANO J.-3

7° Carrera ESPECIAL MALDIVAS - Distancia 1.400 metros

2L 5L 5L 2L 1 QUEEN OF THE STONEz 4 52 AGUIRRE WALTER A.

5L 7L 1L 0L 2 GIRLIE EVA a 4 54 RAMALLO LAUTARO N.

2P 0L 6L 3P 3 AMIGUITA FORTIFY z 4 54 FERNANDES GONCALVES F.L.

5L 1S 4L 5P 4 SO PRA MIM z 4 54 VILLAGRA JUAN C.

4L 2L 3L 1L 5 TREASURE FOUND z 4 54 BORDA GONZALO D.

1L 2L 4L 5L 6 LANDLADY (BRZ) a 4 52 ESPINOZA JOSE DEL J.

9S 1P 5L 4L 7 ANABELLE z 5 54 LOPEZ MARIANO J.

3L 4P 8L 9Z 8 ZAPPING z 4 52 PERALTA JORGE L.

6P 1S 5P 7L 9 MAS CASTAÑON a 5 54 SINIANI EMILIANO F.

1P 3L 4P 5L 10 ERARIA z 4 52 ENRIQUE BRIAN R.

8° Carrera CLARA MíA - Distancia 1.200 metros

5L 6L 5L 2L 1 LA MARMITERA z 4 57 PEREYRA CARLOS O.

3P 5P 5S 9P 2 STAR OF BEACH z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

Debuta 3 GIRL KEY zc 4 57 GOMEZ DARIO R.

5P 8P 9P 2L 4 REINA SIN TRONO z 4 57 CACERES FRANKLIN D.-4

5L 6L 8P 7L 5 ADA SHELBY a 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

3L 3L 8L 0L 5a GRACE'S SECRET z 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

0L 0L 9L 7L 6 LYRA ALTAIR zc 4 57 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

7L 4L 0L 7L 7 MISS WARD a 4 57 MARINHAS ANDREA S.

0L 4L 4L 2L 8 GLOBAL MEMORIES a 4 57 CANDIA GUTIERREZ E G.

5L 0L 8L 6L 9 VARILLA LETAL a 4 57 CHAVES URBANO J.-3

0L 10 BRUJILDA RATE a 4 57 LOPEZ MARIANO J.

6L 0L 11 NINFADORA z 4 57 SANDOVAL CARLOS S.

6L 2S 3L 6L 12 INSTA GIRL zd 4 57 ESPINOZA JOSE DEL J.-3

7L 9L 13 FORTUNATA BAY z 4 57 DELLI QUADRI MATIAS H.

9° Carrera DUVERNAI - Distancia 1.400 metros

1L 4L 1 SOÑARRERA z 3 56 BORDA GONZALO D.

6L 5L 5P 8L 2 HOOD PRISE z 3 56 REYNOSO GUILLERMO S.-4

3L 1L 7L 5L 3 ATENIANA z 3 56 BANEGAS KEVIN

5L 4L 8L 6L 4 SUPER DISTINTA z 3 56 CABRERA ANIBAL J.

3L 1L 4L 3L 5 UNABROJITO z 3 56 LOPEZ MARIANO J.

5L 1L 4L 6 ROYAL SEIVER a 3 56 ESPINOZA JOSE DEL J.-3

3L 1L 6S 2L 7 CIENCIA GALACTICA z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

5L 1L 8 RYE BEAUTY z 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

1L 5L 4L 9L 9 GALA DE GRIS t 3 56 SINIANI EMILIANO F.

10° Carrera - LA TEMPETE - Distancia 1.200 metros

5L 1L 3L 6L 1 LA BIYUYERA z 5 57 BORDA GONZALO D.

0L 4L 2L 3L 2 TABULERA a 5 57 MENENDEZ FRANCO D.

5L 0L 2L 3L 3 DULCE RAFAELA a 5 57 CHAVES URBANO J.-3

4L 4L 6L 4L 4 NOTA AL PIE z 5 57 PINTOS JUAN I.-4

2S 1S 3S 4P 5 CHAMARRERA a 5 57 CANDIA GUTIERREZ E G.

3P 2P 3P 1P 6 LADY SANSARA z 5 57 PERALTA JORGE L.

8L 8L 6L 2L 7 MAGAYUELA z 5 57 GARCIA TIAGO-4

8L 7L 6L 7L 8 FLOR SPROUT z 5 57 RIVAROLA JUAN C.

6P 1L 3L 7L 9 TERRA ETERNA a 5 57 ARIAS DANIEL E.

8P 5P 9L 0P 10 CHUPETINA KISS z 5 57 ALFARO MARCOS A.-4

8L 8L 9L 8L 11 MELANIA z 6 55 SALAZAR RAMIRO E.-4

1V 0! 5S 1L 12 IGUALADA PLANET a 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

7S 7S 8L 5L 13 DONA SIMONE z 5 57 LENCINAS DARIO E.-3

11° Carrera - DOÑA LEY (3º TURNO) - Distancia 1.100 metros

5L 3L 5L 3L 1 PAURINA a 3 56 ROMAY ABEL I.

5L 2 FURY STORM z 3 56 BARRIONUEVO SERGIO R.E.

Debuta 3 ALMA DUGGERA z 3 56 RAMALLO LAUTARO N.-4

6L 4L 8L 4 REINA DEL AZAR t 3 56 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

Debuta 5 REINA JOHAN z 3 56 BORDA GONZALO D.

0S 7S 0S 0L 6 JOY MANI z 3 56 RIVAROLA JUAN C.

6L 2L 2L 7 CALLEJON SIN SALIDAz 3 56 GONZALEZ ROQUE L.

9P 9L 5L 6L 8 SANSA STAR z 3 56 CHAVES URBANO J.-3

0L 9 LA CARRETILLA a 3 56 MARTINEZ ELIAS D.

9L 10 COBRA SI z 3 56 DIESTRA PEDRO E.

12° Carrera - GRIMOIRE (2º TURNO) - Distancia 1.200 metros

4L 3L 8L 7L 1 TEMPLA CATCH a 3 56 RIVAROLA JUAN C.

6L 0L 4L 6L 2 ELEGIDO NET a 3 56 SALAZAR RAMIRO E.-4

0L 0L 3 RADIANT WINNER z 3 56 BASCUÑAN RODRIGO D.

8L 4L 4L 6L 4 CHACHA VISION z 3 56 BANEGAS KEVIN

6L 6L 6L 8L 5 LUCA CHANGRETTA z 3 56 SINIANI EMILIANO F.

0L 8L 0L 0L 6 ZAFIRO HALO z 3 56 ALZAMENDI ROBERTO N.

7L 7L 2L 4L 7 AMIGUITO TONIFICADOz 3 56 VILLAGRA RAUL E.

5P 3L 5L 0L 8 FARTEX z 3 56 FERNANDEZ LUIS M.-2

Debuta 9 FIRE AND BLOOD zc 3 56 CABRERA ANIBAL J.

0L 4S 5S 10 SAPITO GARDEN zc 3 56 DIESTRA JUAN C.

6P 4S 2L 3L 11 CLARO SILVESTRE z 3 56 TORRES ROBERTO M.

Debuta 12 ROS JONES z 3 56 BORDA GONZALO D.

0S 4L 5P 9P 13 ASIATIC KING z 3 56 MOREYRA WILSON R.

0L 5L 2L 5L 14 JIREN a 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

4L 4L 2L 3L 15 COMPADRON VEGA z 3 56 LENCINAS DARIO E.-3

0L 16 BRUSH FIRE z 3 56 PERALTA JORGE L.

Noticias Relacionadas