El Turf de "Hoy"

Mediocre programa con 11 cotejos comunes en cartelera.

Seis de los turnos son para perdedores. Cuesta encontrar una competencia destacada. Elegimos el Premio Botafogo (1.500 mts.), donde ocho ejemplares ya en el final de sus campañas bregarán por una nueva victoria. El presente de Mar Ligure se las verá contra la regularidad de Curioso Sebi. Pueden terciar Marlow y Hadeed. Es lo que hay...

1° Carrera - GRANDE PIPI (2ºTURNO) – Distancia 1.000 metros

8L 9L 6L 6L 1 AFORTUNADA MAPUCHEz 6 55 BORDA GONZALO D.

2L 3L 3L 2L 2 JOSEPHINE'S CASTLE z 5 57 DIESTRA PEDRO E.

9L 0L 3 STAR BERRY zd 5 57 PINTOS JUAN I.-4

0L 0L 9L 0L 4 NINFADORA z 5 57 GONZALEZ JOSE N.

Debuta 5 MEGA AGAIN z 5 57 ARIAS DANIEL E.

7P 3L 2L 2L 6 GRAND SARA JET z 5 57 BALMACEDA LAUTARO E.

2L 5L 7L 7L 7 VIRIDIANA a 6 55 SALAZAR RAMIRO E.-4

8S 4L 5L 5L 8 MIRAME ROMA z 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

9S 4L 0L 5L 9 ADA SHELBY a 5 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

0L 0L 10 DOLCE SIGNORINA z 5 57 RIVAROLA JUAN C.

8L 2L 7L 8L 11 PIBA CAUSE zc 5 57 XX

2° Carrera - HAYA - Distancia 1.400 metros

6L 6P 9L 7L 1 GENOA VELVET z 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

7S 0L 7L 0L 2 INN ART a 4 57 XX

4L 7L 2L 3L 3 NADI CAT z 4 57 FERREYRA MATIAS N.

0L 7L 9L 8L 4 LUNITA LANGE zd 4 57 CACERES FRANKLIN D.-4

6L 5L 2L 2L 5 INCA MUSIC z 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

6L 0L 3L 6L 6 MODOSITA EVA z 4 57 ARIAS DANIEL E.

9L 9L 6L 8P 7 BUENA GITANA a 4 57 BORDA GONZALO D.

9S 0S 0S 8 GOLA z 4 57 XX

6P 9 TRAICIONERA MIA z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

3° Carrera - GALOPíN - Distancia 1.200 metros

5L 1 EDGY a 3 56 PERALTA JORGE L.

8L 0L 5L 7L 2 PORT ISAAC z 3 56 MARINHAS ANDREA S.

3L 6L 8L 8L 3 RAYO CATCH z 3 56 VILLAGRA RAUL E.

8S 3S 4 LAGO EN EL CIELO z 3 56 CHAVES URBANO J.-3

3P 4P 3P 5 ROSETO NUOVO zc 3 56 RAMELLA DAMIAN

8L 9L 7L 6 DON JERO a 3 56 RIVAROLA JUAN C.

3L 2L 9L 6L 7 EMM GIULIO z 3 56 ARIAS DANIEL E.

4° Carrera - SUZZANE (2006) ( 3º TURNO) - Distancia 1.200 metros

0L 7L 0L 8L 1 BALITA LU z 3 56 RIVAROLA JUAN C.

0L 8L 2 CUERDA EN DO z 3 56 CAVALLARO JORGE E.

Debuta 3 QUIET SEÑERA z 3 56 ARIAS DANIEL E.

0L 7L 9L 4 FISHNET z 3 56 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

Debuta 5 CHABUCA GRANDA a 3 56 CHAVES URBANO J.-3

5L 2L 6 QUE MARIE zc 3 56 GOMEZ DARIO R.

4L 4L 4L 7 AFTER HOURS z 3 56 SOSA MIGUEL A.O.

2L 0L 2L 6L 8 BORI SAR z 3 56 VILLAGRA RAUL E.

9L 0L 0L 0L 9 SIRWOMAN z 3 56 CACERES FRANKLIN D.-4

5° Carrera - LA JAVIERA ( 2º TURNO) - Distancia 1.200 metros

0S 7P 1L 3L 1 CANDY WINTER z 4 57 BORDA GONZALO D.

4S 2L 3L 1L 2 CLARO SILVESTRE z 4 57 MARTINEZ ELIAS D.

1L 6L 4L 9L 3 TEMPLA CATCH a 4 57 RIVAROLA JUAN C.

5L 4P 7P 7L 4 EVO LORO t 4 57 RAMALLO LAUTARO N.-3

0L 6L 0L 0L 5 CHE ADIVINADOR z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

3P 5P 6P 5P 6 SOY DE SARMIENTO z 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

2S 3S 1S 7S 7 AMIGUITO MILLONARIOz 4 57 CHAVES URBANO J.-3

4L 1L 7L 9L 8 CHACHA VISION z 4 57 BANEGAS KEVIN

6° Carrera - ORBIT - Distancia 2.000 metros

9L 0S 0L 1 CUT TO WIN z 5 54 SOSA LUCAS O.

0S 5S 6S 6S 2 GIACOMO DE ORO a 5 54 CHAVEZ LUCAS I.DJ-4

4L 8P 8P 2P 3 ROS JONES z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

6L 8L 5L 9L 4 MORMONT z 4 57 RIVAROLA JUAN C.

6L 3L 3P 5S 5 ETOO z 4 57 BARRIONUEVO SERGIO R.E.

8L 3L 6L 4L 6 NARCOSIN z 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

7S 0L 9P 7 ANTONY STAR z 4 57 BORDA GONZALO D.

5L 2L 2L 0L 8 ELCHE z 4 57 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

7° Carrera - REMANZO - Distancia 1.600 metros

0L 0L 0L 1 ROCK VALIDO z 5 57 FERNANDEZ LUIS M.

3S 6P 5L 8L 2 CHARITO AZULEÑA (H)t 6 53 GOMEZ DARIO R.

8L 6L 0P 6L 3 EL MUY CELOSO z 5 57 GONZALEZ JOSE N.

5P 7L 4L 3L 4 NASSOR z 5 57 ARMOHA LEOPOLDO M.-4

4L 5L 4L 6L 5 MAN IN THE MOON z 5 57 AGUIRRE FACUNDO S.

9L 0L 0L 0L 6 FANTASTIC AMIGO z 5 57 MATURAN WALTER R.

7P 0L 8L 7L 7 EL DE RODAS z 6 55 CASAL ROGELIO O.-3

3P 4L 5P 5L 8 OFICIAL MAHARAJA z 5 57 SOSA LUCAS O.

8L 3P 0L 0L 9 GIZMO z 6 55 SANDOVAL CARLOS S.

7L 2L 2L 2L 10 BLOOD FOR CHULLOz 5 57 PINTOS JUAN I.-4

2L 5L 6L 8L 11 CIMANOV z 5 57 ROLDAN FACUNDO E.-3

2L 0L 3L 3L 12 MASTER ONE a 6 55 BASCUÑAN RODRIGO D.

8° Carrera - BOTAFOGO - Distancia 1.500 metros

6S 6S 3S 1L 1 AMIGUITO MALEVO a 6 57 BENITEZ VERA JORGE R.-3

3P 4L 4P 6P 2 HADEED z 6 57 BANEGAS KEVIN

8L 5L 1S 8S 3 TUA HEE zd 6 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

2L 2L 1L 3L 4 MAR LIGURE zd 6 57 AGUIRRE WALTER A.

0L 9L 2P 8L 5 HABLAR CON TODOS t 7 57 MARTINEZ ELIAS D.

5L 3L 2L 6L 6 MARLOW z 6 57 CHAVES URBANO J.-3

5P 5L 9L 7P 7 AL BATAL z 7 57 LEONARDO JOSE E.

1L 4L 4L 3L 8 CURIOSO SEBI zc 6 57 PINTOS JUAN I.-4

9° Carrera - ISONOMI - Distancia 1.100 metros

5P 4P 6L 0L 1 ELDER STATESMAN z 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

3L 7L 9L 8L 2 NONI LETAL zd 4 57 ENRIQUE BRIAN R.

0L 0L 1L 7L 3 TIRAO Y ANCLAO z 4 57 XX

1L 4L 1L 9P 4 QUIET BRO z 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

3L 5L 1L 4L 5 PATRON XO z 4 57 PERALTA JORGE L.

3L 1L 4L 9L 6 MACTAS zc 4 57 BETANSOS HORACIO J.

5L 3L 6L 5L 7 QUIERO FLAN zd 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

9L 1L 5P 7L 8 BAT EDITION z 4 57 GIORGIS ABEL L. J.

3S 2S 4S 6S 9 HIT TERMS z 4 57 MOREYRA WILSON R.

5L 3L 5L 1L 10 SUPER CURIOUS z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

10° Carrera - OLD MAN - Distancia 1.300 metros

8L 7L 0L 3L 1 SUPER ALLIE z 5 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

5L 5L 9S 5L 2 BUEN ARGENTINO zc 5 57 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

3S 1L 5P 5S 3 HELLUVA WIN z 5 57 ARMOHA LEOPOLDO M.-4

6L 8S 8S 8S 4 SOUTH KAYAK a 5 57 XX

2L 6L 6P 5L 5 SEÑOR TIME a 5 57 XX

7S 1L 6P 4L 6 LORD BISHOP z 5 57 PAOLONI JUAN P.-2

1L 7L 1L 2L 7 ENDONATO a 5 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

0S 2L 4L 4L 8 SOY MASTER z 5 57 ARIAS DANIEL E.

2L 1L 4L 7L 9 NABASIATIC z 5 57 ASCONIGA MARIA L.

6L 4L 7L 5L 10 AGUADOR DE SEVILLAz 5 57 MARTINEZ ELIAS D.

3L 6L 5L 6L 11 CAPOLICHO JUDO z 5 57 GONZALEZ JOSE N.

0L 8P 7L 6L 12 SIGO SIENDO REY z 5 57 ARIAS OCTAVIO F.

11° Carrera AMARA - Distancia 1.200 metros 

0L 0L 8L 9L 1 NAIGELLA LETAL z 5 57 SOSA MIGUEL A.O.

6L 2L 2L 1L 2 BLOOD DANCE z 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

3P 4P 1P 5P 3 EAST PRUSSIA z 5 57 XX

5L 1L 8L 0L 4 MAS RESPETADA t 5 57 VILLAGRA RAUL E.

4L 4L 3L 1L 5 INSTA GIRL zd 5 57 XX

8S 0L 2L 0L 6 EXPRESA AMOR zd 5 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

1L 3L 9L 4L 7 DANGEREUX a 5 57 BASCUÑAN RODRIGO D.

2L 4L 3L 5L 8 MAXIMA RESERVA zd 5 57 CABRERA ANIBAL J.

4L 8L 6L 1L 9 TAPE ALBERTINA a 5 57 SAEZ GASTON G.

4L 2L 1L 7L 10 GIRL KEY zc 5 57 ROLDAN FACUNDO E.-3

5P 5S 2L 6L 11 AGUJA ESCARLATA t 5 57 MARTINEZ ELIAS D.

9S 9L 2L 1L 12 CHICAPARANORMAL CAPt 5 57 PERALTA JORGE L.

8L 3L 7L 9L 13 KITTY ICON z 5 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

Candidatos para esta tarde 

1ra.) 6 – 2 – 5

2da.) 5 – 3 – 6

3ra.) 5 – 4 - 1

4ta.) 6 – 8 – 7

5ta.) 1 – 6 - 7

6ta.) 5 – 3 - 8

7ma.) 10 – 12 – 4

8va.) 4 – 8 - 6

9na.) 9 – 5 – 8

10a.) 7 – 1 – 8

11a.) 12 – 7 – 8 – 3

Noticias Relacionadas